Taisyklės


ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Ši interneto svetainė saugoma pagal intelektinės nuosavybės teises, įskaitant autorių teises ir teises, susijusias su piešiniais ir modeliais, prekių ženklais, domenų pavadinimais, patentais, kompetencija, programine įranga ar duomenų bazėmis. UAB Laimo LT ir (arba) jos partneriams priklauso visas jų turinys bei susijusios teisės.
UAB Laimo LT suteikia jums ribotą, neišimtinę, atšaukiamą, neapmokestintą licenciją naudotis savo turiniu be teisės sublicencijuoti dėl lengvos prieigos, naršymo ar naudojimo, susijusio su šia Svetaine. Ši licencija nesuteikia jums jokios kitos teisės, ypač teisės į šio turinio komercinį naudojimą.
Dėl šių sąlygų taikymo tarpusavio santykiams susitaria UAB „Laimo LT“, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304114584, buveinės adresas Švirtrigailos g. 11K-109, Vilnius, LT-03228 (toliau – Smash.lt arba Interneto svetainė), ir kiekvienas Interneto svetainėje Smash.lt apsiperkantis asmuo (toliau – Pirkėjas), kartu vadinamos Šalimis.


ĮŽANGA 

Pirkėjas pareiškia, kad yra pilnametis arba turi tėvų leidimą ir yra teisiškai veiksnus sudaryti sutartis, todėl gali šioje Interneto svetainėje teikti užsakymus. Interneto svetainė užtikrina pristatymą Pirkėjams, gyvenantiems Lietuvoje.
Šalys susitaria, kad jų santykiai išskirtinai reglamentuojami šiomis bendrosiomis pardavimo sąlygomis. Šios sąlygos gali būti keičiamos. Laikoma, kad Šalių santykiams taikomos tos sąlygos, kurios galioja užsakymo Interneto svetainėje pateikimo metu.
 

PREKIŲ PRIEINAMUMAS 

Mūsų pasiūlymai įsigyti prekes ir kainos galioja tol, kol jie matomi Interneto svetainėje, išskyrus specialius atvejus, kai galiojimo trukmė yra patikslinta Interneto svetainėje. Pirkėjų prašome pasitikrinti dėl parduodamų prekių prieinamumo kiekvieno gaminio informaciniame puslapyje.
Tuo atveju, jei pateikus užsakymą dėl transporto problemų ar neatitikimo sandėlyje užsakytas gaminys būtų neprieinamas, Smash.lt pasilieka teisę anuliuoti neprieinamos (-ų) prekės (-ių) užsakymą su sąlyga, kad įspės Pirkėją el. paštu ir grąžins Pirkėjo sumokėtą sumą vėliausiai per 30 dienų nuo Pirkėjo atlikto mokėjimo dienos.
Jei užsakomos kelios prekės ir vienos jų pasirodo esą neprieinamos, tuomet Smash.ll el. laišku informuoja Pirkėją, kad nėra galimybės išsiųsti trūkstamos prekės, ir imasi veiksmų grąžinti pinigus. Likusi užsakymo dalis vykdoma ir ji Pirkėjui išsiunčiamas per Interneto svetainėje nurodytą terminą. 


PREKIŲ UŽSAKYMAS
 

Norėdami Svetainėje pateikti užsakymą, atlikite šiuos veiksmus:

– sudarykite savo prekių krepšelį;
– pasirinkite Omniva pašto terminalą, į kurį bus pristatytas Pirkėjo užsakymas;
– sutikite su šių taisyklių sąlygomis bei Bendromis Interneto svetainės naudojimo sąlygomis;
– prieš apmokant sąskaitą, mes prašome Pirkėjo atidžiai perskaityti ir įsitikinti, kad užsakyme nurodyta informacija atitinka Pirkėjo užsakymą;
– patvirtinkite, kad sutinkate su savo pasirinkimais, ir galutinai patvirtinkite užsakymą;
– apmokėkite užsakymą;

Patvirtinus apmokėjimą, prekės bus išsiunčiamos į Pirkėjo pasirinktą Omniva terminalą.
Užsakymo patvirtinimui, į Pirkėjo nurodytą el. pašto adresą bus atsiųstas sąskaitos apmokėjimo patvirtinimas ir šio sandorio sąlygos bei taisyklės.
Užsakymai, atlikti Smash.lt puslapyje, adresu www.smash.lt, bus peržiūrimi Pirmadienį-Penktadienį, 9:00-17:00, išskyrus šventines dienas.

Smash.lt neatsako, jei negaus užsakymo ar kokios nors informacijos dėl tyčinių ar netyčinių identifikacinių duomenų, Pirkėjo pateiktų pildant registracijos formą, klaidos ar netikslumo.  


PREKIŲ KAINOS

Interneto svetainėje pateikiamos kainos EUR yra nurodytos su visais Lietuvoje taikomais mokesčiais. Visos kainos nurodytos su 21% PVM. Pristatymo kaina bus pridėta prie prekės kainos. Su jomis Pirkėjo susipažįsta paskutiniame lange, prieš galutinai patvirtindamas mokėjimą ir užsakymą.
Smash.lt pasilieka teisę keisti kainas. Jei Pirkėjas užsakymą pateikė iki kainų pakeitimo įsigaliojimo, Pirkėjui galios užsakymo patvirtinime nurodyta kaina.  


APMOKĖJIMO BŪDAI 

Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes banko pavedimu (per „Paysera“). Nuo Pirkėjo banko sąskaitos iš karto bus nuskaičiuota pinigų sumą už pasirinktas prekes. Tik gavus apmokėjimą už prekes, Pirkėjo užsakymas ar jo dalis pradedama rengti ir paruošiama siųsti.
Atsiskaitant internetu Pirkėjo bankas (kita įstaiga) taiko tapatybės nustatymo ir pavedimo patvirtinimo procedūras. Smash.lt neatsako, jeigu dėl kokios nors priežasties Pirkėjo bankas (kita įstaiga) nesuteikia Pirkėjui leidimo mokėjimui atlikti. Atkreipiame Pirkėjo dėmesį į tai, jog jo bankas (kita įstaiga) gali pritaikyti Pirkėjui mokesčius už tam tikrų operacijų vykdymą ar elektroninį aptarnavimą. Smash.lt už tai neatsako.

ASMENINĖS KLIENTO INFORMACIJOS APDOROJIMAS

Mes užtikriname apmokėjimo banko kortele saugumą pasitelkdami trečiąjai šalį – įmonę, atsakingą už mokėjimų apdorojimą. Jūsų banko duomenys perduodami minėtai trečiąjai įmonei, naudojant SSL (Secure Socket Layer) protokolo kodavimo sistemą, siekiant, kad jie nepatektų į informacinę Svetainės sistemą ir nebūtų pasiekiami Svetainei ar joje dirbančiam personalui.

Jeigu nuspręsite išsaugoti savo banko kortelės duomenis Svetainėje, kad nebereikėtų įvesti tos pačios informacijos atliekant kitą apmokėjimą, Mes įsipareigojame naudoti tik vieną raktą, leidžiantį kartu su kita informacija užtikrinti sandorio apmokėjimą, trečiąjai šaliai saugant ir apdorojant visus Jūsų banko kortelės duomenis.

Vykdant kovos su sukčiavimu kontrolę, kurios tikslas – apsaugoti Mūsų klientų sandorius, prieš patvirtinant Jūsų užsakymą, galime būti priversti paprašyti Jūsų el. laišku pateikti vieną ar daugiau galiojančių įrodymų, patvirtinančių Jūsų gyvenamąją vietą, ir (arba) tapatybės kortelės kopiją. Užsakymas bus galutinis, kai Svetainė gaus šiuos dokumentus ir Jums bus atsiųstas elektroninis patvirtinimo laiškas. Negavę šių dokumentų arba, jeigu jais negalima galutinai įrodyti asmens, pateikusio užsakymą, tapatybės ar faktinės jo gyvenamosios vietos, Mes turime teisę užsakymo nepriimti.

Svetainė taip pat pasilieka teisę atmesti užsakymą, jei anksčiau yra buvę nesutarimų dėl apmokėjimo ar esant neįprastai dideliam užsakymų kiekiui.

Siekiant įrodyti sutartinius Mūsų santykius, užsakymai archyvuojami patikimoje laikmenoje. Jei nenurodyta kitaip, Mūsų ir Mūsų tiekėjų programinės įrangos registrai, saugomi priimtinomis saugumo sąlygomis, kaupia visų tarp Mūsų įvykusių sandorių įrodymus. Bet kokiu atveju rekomenduojame Jums išsaugoti užsakymą patvirtinančius el. laiškus.

Pardavėjas naudoja asmeninę Pirkėjo nurodytą informaciją pagal Asmeninės Informacijos Apsaugos Aktą, kuri yra būtina Užsakymo patvirtinimui. Pardavėjas neperduos Pirkėjo asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus siuntų tarnybai, kuriai ši informacija yra būtina prekės pristatymui.


PREKIŲ PRISTATYMAS 

Įsigytos prekės bus pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir tik Lietuvos teritorijoje į Omniva terminalus.
Tuo atveju, jei pristatoma bendruoju adresu, Pirkėjas sutinka, kad Smash.lt užsakymo pristatymo paslauga laikoma suteikta faktiškai pristačius užsakyme nurodytu bendruoju adresu, net jei gaminį priima tretysis asmuo; nuo prekių pristatymo momento visa susijusi rizika iš Smash.lt pereina Pirkėjui, net jei buvo pristatyta trečiajam asmeniui.
Interneto svetainėje nurodyti pristatymo terminai skaičiuojami nuo Pirkėjo užsakytų prekių išvežimo iš Smash.lt sandėlio. Pristatymo terminas negali viršyti 30 dienų nuo užsakymo patvirtinimo Interneto svetainėje datos. Apie užsakytų prekių išsiuntimą Pirkėjas informuojamas el. paštu. 


NUOSAVYBĖS TEISĖS IŠLAIKYMAS 

Smash.lt visa apimtimi išlaiko nuosavybės teisę į Pirkėjo užsakytas prekes tol, kol Pirkėjas įvykdo visas savo prievoles, tai yra sumoka visą nustatytą kainą, prireikus – su palūkanomis.  


PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes per 14 dienų nuo jų gavimo ir atgauti visus sumokėtus pinigus per 30 dienų (išskyrus pinigus, sumokėtus už grąžinamos prekės siuntimą atgal pardavėjui). Norėdamas pasinaudoti prekės grąžinimo teise Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo anketą arba pateikti prašymą info@smash.lt

Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos ir originalioje pakuotėje.

Originali pakuotė turi būti atidaroma atsargiai, jos nepažeidžiant. Pirkėjas nėra atsakingas už pakuotės pažeidimus tik tuo atveju, jei jos nepažeidžiant atidaryti yra neįmanoma. Jei klientas sugadino pakuotę, nors buvo įmanoma atidaryti jos nepažeidžiant, UAB Laimo LT gali reikalauti padarytos žalos atlyginimo.
Jei Pirkėjas gavo klaidingą prekę, jei gavo brokuotą prekę, jei prekė atkeliavo pažeistoje pakuotėje – klientas privalo nedelsdamas susisiekti info@smash.lt
Smash.lt yra atsakingi už Pirkėjo prekes, jų transportavimo metu. Prekių pažeidimo ir praradimo rizika atitenka Pirkėjui, jam priėmus prekes.

Grąžinti negalima:

  • Sugadintų, su pažeista pakuote ar kitaip praradusių prekinę išvaizdą prekių;
  • Panaudotų kokybiškų prekių;
  • Ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos prekės dalys ir kt.)
  • Supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

Pinigų grąžinimo procesas prasidės pardavėjui sulaukus ir įvertinus grąžinamas prekes.


GARANTIJA IR GARANTIMIO APTARNAVIMO VYKDYMO TVARKA

Jokios garantijos netaikomos, kai defektai atsirado ar produktas buvo sugadintas dėl neatsargumo ar aplaidumo, dėl išorinio poveikio, nusidėvėjimo, blogai sumontavus arba naudojant ir prižiūrint ne taip, kaip nurodė tiekėjas ar įprasta praktikoje. Pardavėjas nėra atsakingas už prekėms padarytą žalą netinkamai jas naudojant ar laikant netinkamomis sąlygomis.
Vykdydamas užsakymą pardavėjas nėra atsakingas už žalą ar kitokias pasekmes, atsiradusias dėl neteisingai nurodytų Pirkėjo duomenų, įskaitant ilgesnį pristatymo laiką, kurio įtakoti negalėjo pardavėjas.

Gavęs nekokybišką prekę, Pirkėjas gali reikalauti sandorio nutraukimo, jeigu:

  • Pardavėjas negali užtikrinti prekės sutaisymo arba jos pakeisti į kitą kokybišką prekę;
  • Sutaisyti prekės nepavyko;
  • Pardavėjas nesugebėjo laiku pašalinti prekės defektų;

Pardavėjas nėra atsakingas už prekių trūkumus, jeigu:

  • Prekės pažeidimai atsirado dėl netinkamo naudojimo ar netinkamos priežiūros, arba jos taisymas buvo atliktas be pardavėjo žinios.
  • Pažeidimai yra mechaniniai;
  • Jei pažeidimai atsirado potvynio, gaisro ar kitų, nuo gamintojo nepriklausančių, aplinkybių metu.

Pirkėjas gali užpildyti skundą susisiekdamas su Smash.lt el. adresu info@smash.lt  Skunde prašome nurodyti savo vardą, pavardę, pildymo datą, prekės broką ir pateikti pirkimą patvirtinantį kvitą. Tuo atveju, jei grąžinimas yra apsimestinis, atliekamas piktnaudžiaujant, toks grąžinimas laikomas neteisėtu ir nepriimamas.


KLIENTŲ APTARNAVIMAS

Kilus klausimams dėl www.smash.lt Interneto svetainėje įsigyto pirkinio, galite susisiekti su Smash.lt Klientų aptarnavimo centru el. paštu adresu info@smash.lt. 


NUOSTATŲ NEATSKIRIAMUMAS 

Šias bendrąsias pardavimo sąlygas sudaro tarpusavyje neatsiejamai susijusių nuostatų visuma, ir nei viena iš sąlygų neaiškinama atsietai nuo kitų. Jei tam tikru metu nesiremiama kuria nors iš šių sąlygų nuostatų, tai nereiškia, kad atsisakoma teisės remtis šiomis nuostatomis vėliau. Jei kuri nors nuostata negalioja, kitos nuostatos lieka galioti.  


TAIKOMA TEISĖ. GINČAI 

Šioms bendrosioms pardavimo sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Abi pusės ginčus, kilusius tarp Smash.lt ir Pirkėjo, spręs derybų būdu. Jei susitarimo pasiekti nepavyksta, klientas turi teisę kreiptis į Vartotojų Teises saugančią tarnybą.